Vaše jistota v jazykovém vzdělávání již 20 let

AKTUALITY

  • od září 2020 opět otevíráme nové a návazné kurzy v České Třebové, Rychnově nad Kněžnou, Týništi nad Orlicí, Opočně a Žamberku
  • s námi Vás bude studium bavit a něco se skutečně naučíte
  • s námi získáte e-learning a zcela jedinečný jazykový servis zcela zdarma
  • dovolte nám, abychom Vás přesvědčili, že takřka každý se s trochou píle může naučit velmi dobře anglicky
  • náš přístup, naše ceny i studium samotné Vás velice jistě příjemně překvapí
  • budeme se na Vás těšit

Filozofie naší práce

PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA: Na našich hodinách udržujeme přátelskou a pohodovou atmosféru. Pokládáme za velmi důležité, aby se každý na hodinách angličtiny cítil dobře a rád se na ně vracel. Naši lektoři dovedou vždy vytvořit skvělou atmosféru, která každého mnoho naučí, ale zároveň i pobaví a nadchne pro systematické opakování i výuku.

VSTŘÍCNOST: Jsme Vám kdykoliv k dispozici. Jakýmkoliv dotazem nás nikdy neobtěžujete. Právě naopak, svědčí to o tom, že se jazyku naplno věnujete. Jakákoliv bezplatná pomoc s čímkoliv v jazykové oblasti našim studentům je pro nás naprostou samozřejmostí.

OBĚTAVOST: Našim studentům, je-li to třeba, pomáháme skutečně kdykoliv. Výjimkou nejsou ani situace, kdy naši spolupracovníci se našim studentům věnují i v nočních hodinách. Je třeba vycházet z toho, že mnoho našich studentů potřebuje pomoci v zaměstnání s angličtinou či ve škole, a je věcí naší osobní cti je v tom nenechat.

ODBORNOST: Lektor musí mít vysokoškolské vzdělání a certifikovanou jazykovou zkoušku na úrovni C1 – C2 podle Evropského referenčního rámce. Též má rozsáhlou praxi, a to nejenom ve výuce, ale také v překládání a tlumočení. Dále také prošel odbornými konzultacemi z oblasti lidských zdrojů.

TRADICE: V našem regionu již působíme 19 let. Za tuto dobu jsme již měli možnost provázet jazykovým vzděláváním mnoho a mnoho různých lidí z nejrůznějších oblastí lidské práce.

KVALITA: Udržujeme vysokou kvalitu výuky mnoha věcmi. Dále se vždy o letních prázdninách zúčastňujeme několika odborných konferencí a seminářů, kde si vzájemně vyměňujeme odborné poznatky z jazykového vzdělávání. Také ohlasy od naších studentů jsou pro nás cenným materiálem pro zamyšlení a případné korekce.

MOTIVACE: Ačkoliv nejsme největší jazyková škola v našem regionu, přesto přísně dbáme na nejvyšší kvalitu jazykového vzdělávání. Velice dbáme na to, aby se každý klient u nás citil velmi dobře a pohodově a aby se u nás nejenom mnohému naučil, ale také si odnesl od nás hezké zážitky z příjemného prostředí a milých lidí.

HOSPODÁRNOST: Ačkoliv přísně dbáme na nejvyšší kvalitu, přesto se vystříháváme všech věcí, které nemají přímo s výukou nic společného, a které by ji zbytečně prodražovaly. Naše výukové prostory jsou v centru měst, jsou útulné, bez rušivých zvuků, přesto skvěle funkční a skromné. Také chlebíčky, minerálky apod. u nás prostě nenajdete. Namísto toho Vám poskytujeme takřka veškeré studijní materiály zcela zdarma.

ROZUMNÉ CENY: Jsme toho názoru, že cena nesmí v žádném případě bránit nikomu ve studiu cizího jazyka. Proto ji udržujeme trvale přijatelnou pro každého, samozřejmě při zachování nejvyšší možné kvality výuky i jazykového servisu. Je velký omyl si myslet, že kvalitní výuka je možná pouze při vysoké ceně.