Vaše jistota v jazykovém vzdělávání již 17 let

Jazykové úrovně

- začátečníci: naučíme Vás základy anglického jazyka. Seznámíme Vás s tím, jak je anglický jazyk tvořen a naučíte se porozumět jeho stavbě. Budete se umět po 1 roce již dorozumět, přesvědčivě v základních variantách komunikovat, přečíst si jednodušší texty se slovníkem a budete schopni základně psát.

- mírně pokročilí: budeme Vaši angličtinu dále upevňovat a zdokonalovat. Naučíte se již pevně rozumět standardním textům, přečíst si náročnější texty se slovníkem a přesvědčivěji komunikovat a rozumět slyšenému slovu.

- středně pokročilí: Vaši angličtinu ještě nadále výrazně upevníme. Budete umět rozumět i náročnějším textům se slovníkem, přesvědčivě komunikovat a vyjadřovat se. Dokončíme jazykovou stavbu vět a budete tak již plně rozumět stavbě anglické věty v plném rozsahu.

- pokročilí: Vaši angličtinu budeme výrazně zlepšovat již originálními texty + poslechy a návaznou konverzací. Budeme nevázanou metodou upevňovat již veškeré gramatické učivo. Naučíte se postupně rozumět anglickým idiomům, frázovým slovesům a zcela volně komunikovat.

- udržovací angličtina: na této úrovni budeme stále opakovat všechny jazykové disciplíny – originálními texty + poslechy + konverzaci + revizi všech gramatických souvislostí, abychom stále udržovali Vaše vysoké znalosti a ještě je vhodným způsobem prohlubovali.

Znalosti nabyté na našich kurzech můžete využít libovolně. Od pouhého naučení se anglickému jazyku, či v zaměstnání až po složení přijímacích zkoušek, certifikovaných jazykových zkoušek včetně státní maturity.

Je třeba znovu zopakovat, že angličtině se nelze naučit jinak než vzájemnou, pomalou a systematickou prací. Nikoliv pouhými slogany a lacinými sliby.